top of page

Acerca de

Kontakt - läkemedel

Svenska Örtmedicinska Institutet övervakar kontinuerligt kvaliteten, säkerheten och effektiviteten hos våra läkemedel för att säkerställa att deras fördelar överväger riskerna.

 

För rapportering av biverkning(ar), reklamationer och produktsynpunkter eller; frågor gällande Kan Jang, Chisan eller Arctic Root eller/och andra medicinska frågor, vänligen kontakta: safety@shi.se 

 

Vid reklamation av en produkt, spara produkten och ange dess batchnummer och utgångsdatum när du kontaktar oss.

 

Observera att vi som läkemedelsföretag inte får ge individuella råd om medicinsk behandling. Dessa frågor skall besvaras av läkare/vårdpersonal.

 

Medicinska frågor och allmänna frågor om läkemedel besvaras av:

•            Läkemedelsupplysningen, telefonnummer: 0771-46 70 10

•            Sjukvårdsrådgivningen, telefonnummer: 1177

•            I nödfall eller vid ett livshotande tillstånd, ring 112

 

 

Juridisk ansvarsfriskrivning

Vi är enligt lag skyldiga att samla in biverkningsrapporter och, om relevant, rapportera vidare till Läkemedelsverket. I detta syfte kommer personliga data som kan användas för identifiering adderas som pseudonym enligt lagkrav vid inmatning i vår biverkningsdatabas.

bottom of page